Cân Bằng Pha Và Thiết Điện 3 Pha Nhà Dân - Kỹ Thuật Thi Công Cơ Điện

Trên kênh kỹ thuật thi công cơ điện thì hôm nay thì mình cũng ở trên Đà Lạt. Công việc cũng chưa giải quyết xong.

Công việc còn phụ thuộc vào bên xây dựng cho nên là hiện giờ một số anh em đi làm ở ngoài công trường.

Nó hơi xa cho nên nhà trọ chỉ có một mình mình thôi. Buồn quá lên trên đây để giao lưu cùng anh em. Tại sao mình muốn nói là vấn đề là cân bằng pha và thiết kế điện ba pha nhà dân, anh em cùng xem video nhé.


Keyword: cân bằng pha và thiết điện 3 pha nhà dân

Post a Comment

0 Comments