KỸ THUẬT THI CÔNG CƠ ĐIỆN - ĐỘNG CƠ BA PHA KHÔNG DÙNG TRUNG TÍNH P2

Kỹ thuật thi công cơ điện, trong video này, mình giải thích bằng một con số cụ thể tại sao động cơ ba pha không dùng trung tính rất là chi tiết.

KỸ THUẬT THI CÔNG CƠ ĐIỆN - ĐỘNG CƠ BA PHA KHÔNG DÙNG TRUNG TÍNH P2
KỸ THUẬT THI CÔNG CƠ ĐIỆN - ĐỘNG CƠ BA PHA KHÔNG DÙNG TRUNG TÍNH P2


Kỹ thuật thi công cơ điên là những video thực tế nhất, mình chia sẽ những bài học thực tế nhất và giải thích những hiện tượng về điện thực tế nhất mà chúng ta thường gặp nhưng chưa giải thích cụ thể.
nhận tư vấn thi công về điện nước, lạnh, chống sét....

Liên hệ: 0968281772 gặp KS Nguyễn Đức Tiến Luyện

Post a Comment

0 Comments